Το TOELF είναι τεστ Αγγλικών που πιστοποιεί την ικανότητα και τις γνώσεις στην Αγγλική γλώσσα για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν Ακαδημαϊκού επιπέδου εκπαίδευση στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια, και αποτελείται από τα εξής μέρη. (δείτε τον πίνακα)

Section

Time Limit

No. of Questions

Reading

60-100 minutes

36-70

Listening

60-90 minutes

34-51

Break

10 minutes

Speaking

20 minutes

6 tasks

Writing

50 minutes

2 tasks

 


 

TOEFL iBT

Το TOEFL iBT (Internet Based Test) διαρκεί περίπου 4½ ώρες και εξετάζει Κατανόηση Κειμένου (Reading), Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Παραγωγή Προφορικού (Speaking) καθώς και Γραπτού λόγου (Writing). Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή 30-40 φορές κάθε χρόνο σε εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.