Εγγραφές
Οι εγγραφές στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή Βασάλου και στη σχολή Πληροφορικής Computer Master γίνονται καθ’όλη την διάρκεια του χρόνου αλλά κυρίως σε δύο βασικές περιόδους:
α. Σεπτέμβριος
β. Μάιος-Ιούνιος


Η εγγραφή του μαθητού στα σχολεία μας επισημοποιείται με την συμπλήρωση εντύπου αίτησης και την πληρωμή του μηνός Σεπτεμβρίου. Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται στις αρχές του κάθε μήνα.

Κανονισμός Λειτουργίας
Σε περίπτωση απουσίας ή αργοπορημένης προσέλευσης οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τηλεφωνικά την  γραμματεία. Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στους χώρους αναμονης 5΄ λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος ενώ δεν πρέπει να παραμένουν έξω από τα σχολεία μετά το τέλος του μαθήματος.