Συνεργασία

 • Συστηματική επικοινωνία της Διεύθυνσης με τους γονείς.
 • Άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με του γονείς σε περίπτωση απουσίας του μαθητή.
 •  Ενημέρωση των γονέων για την μη συμμετοχή του μαθητού σε διαγώνισμα και υποχρέωση του μαθητού να το γράψει εντός μιας εβδομάδος κατόπιν συνεννόησης με την διεύθυνση.
 • Μηνιαία συνάντηση γονέων και καθηγητών σε προκαθορισμένη ώρα για ενημέρωση της προόδου των μαθητών.
 • Συμβουλευτικές  συναντήσεις καθηγητού ή διεύθυνσης με γονείς σε περίπτωση ανάγκης.
 • Έλεγχοι Προόδου και επίσημη ενημέρωση από τους καθηγητές κάθε τρίμηνο.

Ενημέρωση Γονέων

 • Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών παρακαλουθώντας και υπογράφοντας τα τεστ και τα διαγωνίσματα τα οποία γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Με τον πίνακα προόδου των παιδιών.
 • Με τις συναντήσεις που γίνονται μεταξύ καθηγητών και γονέων.
 • Με τηλεφωνική επικοινωνία που μπορούν να έχουν οι γονείς με την διεύθυνση του σχολείου.
 • Με τους έλεγχους τριμήνου.