Σύστημα

 • Πολύωρη εβδομαδιαία διδασκαλία ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο των παιδιών.
 • Ταξινόμηση της ύλης για την συστηματική εμπέδωση της με συνεχείς επαναλήψεις.
 • Διαγωνίσματα και τεστ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
 • Χρήση των πιο κατάλληλων και σύγχρονων βιβλίων σε συνδυασμό με διαδραστικούς πίνακες, multimedia,   e-books και υπολογιστών.
 • Αυστηρά καθορισμένος αριθμός μαθητών ανά τάξη ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη γλωσσική επικοινωνία των μαθητών
 • Ομαδικά τμήματα και ιδιαίτερα μαθήματα.
 • Μια ώρα δωρεάν στους μαθητές μας μάθημα Πληροφορικής από τις μικρές τάξεις των Αγγλικών.


Οργάνωση

 • Συνεχής παρακολούθηση της προόδου καθενός  μαθητή από την διεύθυνση.
 • Συνεχής και προσωπική επικοινωνία με τους γονείς για θέματα προόδου, επίδοσης και απουσιών. Συχνή αναφορά των καθηγητών μας για τη σωστή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.
 • Μηνιαία συμβούλια με τους καθηγητές μας για τη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων μας.
 • Σωστά σχεδιασμένα προγράμματα σπουδών με έμφαση στη γραμματική, στον γραπτό και προφορικό λόγο ώστε να καλύπτουν όλες τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών μας.
 • Πλήρης τεχνολογική υποστήριξη του εκπαιδευτικού μας έργου.