Απαραίτητο προσόν- Οι Πιστοποιημένες γνώσεις Πληροφορικής

Η Τεχνολογία της Πληροφορικής – Information Technology (IT ) επηρεάζει δραστικά τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, οπουδήποτε και αν αυτός ο άνθρωπος ζει ή δουλεύει. Στη σημερινή κοινωνία οι περισσότερες πτυχές της καθημερινής μας ζωής απαιτούν τη χρήση δεξιοτήτων ή προγραμμάτων της Τεχνολογίας της Πληροφορικής. Για αυτούς τους λόγους η κοινωνία μας ονομάζεται και ως η «Κοινωνία της Πληροφορίας ». 

Απαραίτητο προσόν για την σημερινή «Κοινωνία της Πληροφορίας » είναι οι γνώσεις Πληροφορικής οι οποίες είναι οι ικανότητες χειρισμού διαφορετικών προγραμμάτων και διαφορετικών λειτουργικών περιβάλλοντων. Οι γνώσεις αυτές  όμως πρέπει να συνοδεύονται από ένα δίπλωμα – πιστοποίηση αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ, ΟΕΕΚ, Πανεπιστήμια, Δημόσιους και Ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Τα διπλώματα-πιστοποιήσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής είναι τα εξής: ECDL, CAMBRIDGE, KEYCERT, ACTA, MICROSOFT.  Η Σχολή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Computer Master είναι ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Πανεπιστημίου Cambridge αλλά προετοιμάζει υποψηφίους και για τα άλλα διπλώματα.

Τα μαθήματα Πληροφορικής και οι εξετάσεις για τα διπλώματα-πιστοποιήσεις χωρίζονται σε ενότητες και σε 2  επίπεδα. Τα επίπεδα είναι τα εξής:
•    Βασικό (π.χ.  International Diploma in IT Skills Standard  of University of Cambridge ή ECDL Core)
•    Προχωρημένο (π.χ. International Diploma in IT Skills Proficiency of University of Cambridge ή ECDL Expert)

Τα διπλώματα-πιστοποιήσεις  για τα μαθήματα Πληροφορικής απευθύνονται σε εργαζόμενους φοιτητές και μαθητές οι οποίοι είτε θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις-δεξιότητες  τους σε Η/Υ  είτε  αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις.

H εξάσκηση και Οι εξετάσεις για όλες αυτές τις ενότητες γίνονται αποκλειστικά  με τη χρήση του Η/Υ , βασίζονται στις  πλατφόρμες  Office και Windows της Microsoft και ο υποψήφιος πρέπει σε συγκεκριμένο χρόνο, να απαντήσει σωστά  σε μια σειρά ερωτήσεων-ασκήσεων.

Όπως προαναφέραμε τα διπλώματα – πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται  από τον ΑΣΕΠ, ΟΕΕΚ, Πανεπιστήμια, Δημόσιους και Ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.