Πρόγραμμα-Σπουδών

Pre-Junior

Τα παιδιά αρχίζουν τα Αγγλικά από την πρώτη Δημοτικού στο τμήμα Pre-Junior (Νηπιακό). Τα μαθήματα γίνονται προφορικά με παιχνίδια, τραγούδια, εικόνες και διαδραστικό πίνακα.

Είναι σημαντικό κάτι καινούργιο, κάτι πρωτόγνωρο να μαθαίνεται μέσα από το παιχνίδι. Οι ώρες του μαθήματος είναι ευχάριστες και το παιδί διασκεδάζοντας αρχίζει να εξοικειώνεται με τα Αγγλικά. Το παιχνίδι με κινήσεις και το τραγούδι είναι ότι καλύτερο για να αρχίσει το παιδί να λέει τις πρώτες του λέξεις στα Αγγλικά.

Junior Classes (A-Junior & B-Junior)

Από την Β ή Γ τάξη του Δημοτικού, το παιδί αρχίζει και να διαβάζει Αγγλικά. Έτσι με σταθερά βήματα μπαίνει στο πνεύμα της Ξένης Γλώσσας. Τα προγράμματα των  τμημάτων για παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού στηρίζονται στην επιστημονική απόδειξη ότι όσο πιο μικρό ξεκινά το παιδί την Ξένη Γλώσσα τόσο πιο γρήγορα και καλύτερα την μαθαίνει. Για αυτά τα τμήματα επειδή θέλουν ειδική παιδαγωγική μεταχείριση, έχουμε και ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές.

 Senior Classes

  • A-Class, B-Class, C-Class

Με τα κανονικά τμήματα αρχίζει το κύριο μέρος της εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας. Οι μέθοδοι και τα μέσα προσαρμόζονται άριστα  στην ηλικία των μαθητών και στις μαθησιακές τους ανάγκες.

  • D-Class,  E-Class, Lower

Από την D τάξη παράλληλα με την άριστη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας αρχίζει και ο υπεύθυνος προγραμματισμός για την απόκτηση των πτυχίων. Οι ώρες διδασκαλίας γίνονται περισσότερες και τα βιβλία είναι υψηλότερου επιπέδου. Αντίστοιχα οι καθηγητές μας εξειδικεύονται επιπλέον και στα πτυχιακά προγράμματα και μαζί με την διεύθυνση φροντίζουν ώστε ο κάθε μαθητής να πετύχει τον στόχο του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο προγραμματισμός ή σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά χωρίς καθόλου εφησυχασμό μας δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

  • Proficiency

                Η ανώτατη βαθμίδα όλων των πτυχίων Αγγλικών είναι το Proficiency το οποίο κατοχυρώνει την άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή-Βασάλου η επιτυχία στο πτυχίο του Proficiency δεν είναι ο μόνος σκοπός. Στόχος μας είναι οι μαθητές να μπορούν να μιλάνε τόσο καλά την Γλώσσα ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία  για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους εκεί που απαιτούνται Αγγλικά προχωρημένου επιπέδου. Στα κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή-Βασάλου η διδασκαλία του Proficiency γίνεται από Καθηγητές που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα, με αντίστοιχες φιλολογικές σπουδές και με πολύχρονη εμπειρία στην διδασκαλία ανώτατων πτυχίων.

 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

LEVELS

ΤΑΞΕΙΣ

CLASSES

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

CERTIFICATES

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

UNIVERSITIES

NURSERY LEVEL

 PRE-JUNIOR

-

-

BEGINNERS

 JUNIOR A

JUNIOR B

-

-

ELEMENTARY

 

A Regular

B Regular

C Regular

 

 Young Learners (STARTERS)

Young Learners (MOVERS)

Young Learners (FLYERS)

Cambridge University 

Cambridge University

 Cambridge University 

INTERMEDIATE

 D Regular

E Pre-Lower

 KET 

PET

Cambridge University

Cambridge University 

UPPER

INTERMEDIATE

 LOWER

 FCE

ECCE

ESB

   Cambridge University

Michigan University

   University Of London

 ADVANCED

ADVANCED

 CAE

ALCE

 Cambridge University

Michigan University

HIGHER

PROFICIENCY

CPE

ECPE

 Cambridge University

Michigan University