Εξειδικευμένα Αγγλικά για όλους τους επαγγελματίες ή για σπουδές στο εξωτερικό. Σε ειδικά ολιγομελή τμήματα ή ατομικά.

Δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και εξ' αποστάσεως!

 


         

More about IELTS...                                                          More about TOEFL...                                                     More about TOEIC...