ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Γαλλικών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή Βασάλου δεν σημαίνει μόνο άριστη εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας αλλά και γνωριμία του σπουδαστή με την Γαλλική κουλτούρα και τον πολιτισμό.

Η διευθύντρια σπουδών Βάνα Μπαλλή Βασάλου (Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Sorbonne IV του Παρισιού) και οι καθηγητές μας (Πτυχιούχοι Γαλλικής Φιλολογίας) διδάσκουν χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες και συνεχώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους. 

Το μάθημα γίνεται σε σωστά οργανωμένα τμήματα και με έμφαση στον γραπτό και τον προφορικό λόγο ενώ εξειδικευμένη μεθοδολογία ακολουθείται κατά την προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις των Γαλλικών Πτυχίων τους.

Πτυχία

 Τα πτυχία που αναγνωρίζονται από το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες, και διδάσκονται στα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή Βασάλου είναι:


•    DELF A1
•    DELF A2
•    DELF B1
•    DELF B2
•    DELF C1
•    DELF C2
•    SORBONNE 1
•    SORBONNE 2

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Προκαταρκτική

COURS I Preparatoire

 

 

Αρχάριοι

COURS II Débutant

-

-

Βασικό

COURS III P-elémentaire A1

DELF A1

Université de la Sorbonne

Βασικό Προχωρημένο

 

Elémentaire A2

 

DELF A2 Université de la Sorbonne
Μέσο

 

P-intermédiaire B1

 

DELF B1 
Université de la Sorbonne
 Μέσο  Προχωρημένο
Intermédiaire B2 DELF B2

Université de la Sorbonne

Ανώτερο

Supérieur C1

DELF C1

Université de la Sorbonne

Ανώτατο 

Advance C2 DELF C2

Université de la Sorbonne