Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα στην Ευρώπη (150 εκατομμύρια ομιλητές) και η τρίτη διδασκόμενη γλώσσα στην Ευρώπη μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

Για αυτό η γνώση της Γερμανικής Γλώσσας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εφόδιο για τους μαθησιακούς ή επαγγελματικούς στόχους των σπουδαστών της γερμανικής.  
 

Ο μύθος
Το ότι η Γερμανική Γλώσσα είναι δύσκολή, είναι Μύθος, απλά χρειάζεται μεθοδευμένη τακτική και μελέτη! Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή Βασάλου θα βρείτε ένα σύμμαχο για την αποτελεσματική εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας. Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας και το μάθημα γίνεται με την βοήθεια του Διαδραστικού πίνακα.

Τα τμήματα γερμανικών είναι αυστηρά καθορισμένα για την ομοιογένεια τους, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων για όποιον σπουδαστή το επιθυμεί. Το υψηλό ποσοστό επιτυχόντων μας στις εξετάσεις Γερμανικών κάθε χρόνο μας κατατάσσει στα καλά Φροντιστήρια Γερμανικών.

Πτυχία
 Τα πτυχία που αναγνωρίζονται από το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες, και διδάσκονται στα  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή Βασάλου είναι:


•    ZERTIFIKAT A1
•    ZERTIFIKAT A2
•    ZERTIFIKAT B1
•    ZERTIFIKAT B2
•    ZERTIFIKAT C1
•    Kleines Sprachdiplom
•    Großes Sprachdiplom

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Αρχάριοι

Deutsch I

-

-

Βασικό Α1

Deutsch II - A1

Fit in Deutsch 1

Goethe Institut

Βασικό Προχωρημένο Α2

 

Deutsch III - A2


Fit in Deutsch 2
Goethe Institut
Μέσο Β1

 

Deutsch IV - B1


Zertifikat Deutsch
Goethe Institut
              Μέσο  Προχωρημένο Β2 Deutsch V - B2 Goethe Zertifikat B2

  Goethe Institut

Ανώτερο C1

Deutsch VI - C1

Goethe Zertifikat C1

Goethe Institut 

Ανώτατο C2

Deutsch VII - C2 Kleines Deutsches Sprachdiplom

Goethe Institut