Ιταλικά δεν είναι μόνο η Ferrari, η Carbonara  και η Juventus. Ιταλίκα είναι και η γλώσσα που μπορείς να μάθεις στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή Βασάλου.

Τα ιταλικά ομιλούνται από 70 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ είναι απαραίτητα για σπουδές στα Ιταλία. Τα ιταλικά πανεπιστήμια έχουν πολύ υψηλό επίπεδο και η επιλογή της σχολής είναι ελεύθερη στον κάθε σπουδαστή. Έτσι χρόνια σπουδάζουν σε αυτά Έλληνες φοιτητές στα τμήματα της Ιατρικής, Φιλολογίας, Πολυτεχνείου, Οικονομικών κλπ.

Το κόστος ζωής είναι στα επίπεδα της Ελλάδος και η απόσταση από την μητέρα Ελλάδα πολύ μικρή! Στα κέντρα μας τα Ιταλικά διδάσκονται από καθηγητές που είναι πτυχιούχοι Ιταλικής Φιλολογίας και έχουν και οι ίδιοι ζήσει στην Ιταλία. Τα τμήματα Ιταλικών είναι αυστηρά καθορισμένα για την ομοιογένεια τους, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων για όποιον σπουδαστή το επιθυμεί.

Πτυχία

Τα πτυχία που αναγνωρίζονται από το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες, και για τα οποία προετοιμάζονται οι σπουδαστές στα  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μπαλλή Βασάλου είναι:


•    CELI 2 / B1
•    CELI 3 / B2
•    CELI 4 / C1
•    CELI 5 / C2

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΑ - ΠΤΥΧΙΑ

ΤΑΞΕΙΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΛΙΚΙΑ

PREPARATORIO

 

9 ΕΤΩΝ

A

 

10 ΕΤΩΝ

B

  CLIDA J1

CELI 1

11 ΕΤΩΝ

C

  CLIDA J2

CELI 2

   Κ.Π.Γ. B1

12 ΕΤΩΝ

D

  CLIDA J3

CELI 3

  Κ.Π.Γ. B2

13/14 ΕΤΩΝ

E

  CLIDA S3

 CELI 4

Κ.Π.Γ. Γ1

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

15/16 ΕΤΩΝ

F

  CLIDA S4

CELI 5

Κ.Π.Γ. Γ2

ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ